Krigsskolen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Krigsskolen, Linderud leir, Utfartsveien 2, militær fagskole for utdanning av offiserer til Hæren. Skolen bestod tidligere av to avdelinger, begge to-årige. Første avdeling holdt 1984–95 til i Kristiansand, siden 1995 var begge avdelingene på Linderud. Fra 2018 har skolen to studier: Militære studier, ledelse og landmakt (3 år) og ​​​Militære studier, bygg og anleggsteknikk (3,5 år). Studiene fører frem til den akademiske graden bachelor. Opptak til Krigsskolen bygger på videregående skole med generell studiekompetanse og to års etatsutdanning (befalsskole eller utskrevet befalskurs, samt ett års praksis som sersjant). Etter endt utdannelse går kadettene tilbake til stillinger i Hæren.

Historikk

Krigsskolen ble opprettet 1750 under navnet Den frie mathematiske skole i Christiania, i 1798 forandret til Det norske militaire Institut. Fra 1804 het den Det Kongelige Norske Land Cadet Corps, og fra 1820 Den kongelige norske Krigsskole. Fra 1752 holdt skolen til i Rådhusgata 9, i et tidligere privathus. Bygningene var mangelfulle, og kadettene savnet en ekserserplass. I 1798 overlot professor Hans Henrich Maschmann sin hage i «Tollergården» (Tollbugata 12), til skolen. Denne hagen støtte opp til Rådhusgata 9, og ble raskt omgjort fra apotekerhage til ekserserplass og ridebane. Til hagen lå også Tollbugata 10, som ble skjenket skolen av Bernt Anker i 1802, og som senere er blitt kjent som Krigsskolebygningen. Skolen hadde tilhold her helt til 1899, da den flyttet til den tidligere Gjertsens skole ved St. Olavs plass. Senere holdt skolen til en tid på Akershus festning, men flyttet 1930 tilbake til Tollbugata, der den holdt til til 1940. Fra 1945 holdt skolen igjen til både på Akershus og i Tollbugata, inntil den flyttet til Linderud leir 1969.