Linderud leir

Linderud leir, Utfartsveien 2, bydel Bjerke, militærleir nord for Sletteløkka der Krigsskolen holder til. Under krigen hadde tyskerne en arbeidsleir som lå omtrent her, se Linderud arbeidsleir. Etter krigen ble leiren først overtatt av britiske tropper, og kalt Bredtvet Punish Camp. Høsten 1945 utførte Hærens tekniske ingeniørstab bygningsmessige arbeider her, og i desember ble leiren frigitt til Distriktskommando Østlandet. Senere ble den antagelig overtatt av Bredtveit fengsel under navnet Bredtveit arbeidsleir. I midten av 1950-årene ble det anlagt en moderne militærleir for Luftvernartilleriet her, fra 1960 var dette hovedkvarter for Nikebataljonen frem til 1969, da Nikebataljonen flyttet til Kjeller, og Krigsskolen flyttet hit. Leiren er flere ganger utbygd og modernisert, sist i 2011, da skolebygget ble fornyet med et nytt undervisningsbygg.