Helserådet

Helserådet, Oslo helseråd, frem til 1924 Sundhedskommisjonen, holdt tidligere til på St. Olavs plass 5. Ifølge Sundhetsloven av 16. mai 1860 skulle Helserådet være ansvarlig for den alminnelige helsetilstand i en kommune. Omorganisert og nedlagt 1988; flere av Helserådets oppgaver ble overført til bydelene, bl.a. ble ansvaret for helsestasjonene overført til bydelene. Alle de 15 bydelene i Oslo har nå helsestasjonstjeneste og egne helsestasjoner for ungdom. Miljørettet helsevern av byomfattende karakter ble overført til Etat for miljørettet helsevern, mens Psykiatrisk poliklinikk og Avdeling for lungesykdom ble overført til Ullevål sykehus. Ble Etat for miljørettet helsevern i 1993, omorganisert og nedlagt samtidig som Etat for miljørettet helsevern og næringsmiddeltilsyn ble etablert; den nyetablerte etaten het 1999–2004 Helsevernetaten, fra 2004 Helse- og velferdsetaten. Denne etaten ble 2012 delt i Helseetaten og Velferdsetaten.

Helserådets nybygg stod ferdig 1969 (ark. Erling Viksjø sammen med Inge A. Dahl). Nå kalles bygningen «St. Olavskvartalet» og brukes av Universitetets juridiske fakultet.