Helsestasjoner

Helsestasjoner, helsesentre som driver forebyggende arbeid for gravide, spedbarn, småbarn og ungdom. Frem til omorganiseringen og nedleggelsen av Helserådet 30. juni 1988 administrerte Avdeling for distriksthelsesøstertjeneste 54 helsestasjoner, Avdeling for mor og barn 3 stasjoner som også var forbundet med familierådgivningskontoret og Mødrehygienekontoret.

1. juli 1988 ble ansvaret for helsestasjonene overført til bydelene. Alle de 15 bydelene i Oslo har helsestasjonstjeneste og egne helsestasjoner for ungdom.