Utsikten café

Utsikten café, Kongsveien 45, på vestsiden av veien mellom Sjømannsskolen og Jomfrubråten, friluftskafé i drift i sommerhalvåret fra siste halvdel av 1920-årene til den ble stengt 2009. Bygningen ble tegnet av byarkitekt Harald Aars og oppført i 1929. En tilsvarende ble satt opp på Ballsletta ved Ekeberg. Området ble tidligere kalt «Cafe Thalén». C. W. Talén var avdelingsingeniør i veivesenet ved bygging av Kongsveien i 1891. Utfylling av jord i Ekebergskråningen og en liten slette fikk kallenavnet Talén.