Byarkitekten

Byarkitekten, tidligere kommunal etat, opprettet 1898 og het da stadsarkitekt. Tidligere hadde byen en stadskonduktør. Byarkitekten førte tilsyn med kommunens bygninger og organiserte prosjekteringen og byggingen av nye kommunale bygg; hadde også ansvaret for byens utsmykning ved festlige anledninger og tilsynet med kommunens samling av flagg.

I 1968 ble funksjonene overført til en ny etat – Byggedirektøren, senere Byggeetaten, 1990–2004 Boligbedriften, fra 2004 Boligbygg Oslo KF.