Ballsletta

Ballsletta, populær betegnelse på friområdet sørvest på Ekebergsletta, mellom Ekeberghallen og skogområdet mot Jomfrubråtveien. Her har det vært lekeområde siden 1930-årene med ulike apparater, og en naturlig dam som 1948 ble rensket opp og støpt til vassedam.

Også under krigen ble Ballsletta brukt som lekeplass. Komiteen for Småbarns Landturer arrangerte i 1941 dagopphold her for barn som bodde i byen, noe Filmavisen markerte med en reportasje, der det omhyggelig var sørget for at ingen av militærinstallasjonene i området ble vist.

I speiderhytta her har 1. Bekkelaget speidergruppe møter.

Søylehuset som i dag er kafé, ble flyttet hit 1966 fra løkkeeiendommen Petersborg, se Marielyst.