Jomfrubråtveien

Jomfrubråtveien. Foto: Jan-Tore Egge/Creative Commons

Jomfrubråtveien, EkebergJomfrubråten, bydel Nordstrand, fra Kongsveien ved Kongshavn videregående skole (Sjømannsskolen) til Ekebergveien. Gammelt veinavn, offisielt navnsatt 1923. Veien er en gammel vei til gården Jomfrubråten (nr. 47). På sørsiden av Jomfrubråtveien ligger Frierveien, en sideveie på oversiden av Ekebergbanen og Kongsveien.

Bygninger m.m.:

23. «Elverhøy», gnr. 152/11. Hovedhuset fra 1878 står fortsatt, de øvrige bygningene ble revet 1995. Her ble det bl.a. drevet revefarm i 1930-årene.

27–29. 8 rekkehus med til sammen 17 seksjoner, oppført 1981–82 (ark. Dragan Trifunovic). Her lå det tidligere en gammel villa med det passende navnet «Utsikten».

30. Et toetasjes bolighus, oppført i 1895, den gamle arbeiderboligen «Midtgården» (tidligere adresse nr. 32), ligger innenfor eldreboligrekkehusene. Huset ble kjøpt av Kristiania kommune 1916, det hadde 8 leiligheter, her bodde store familier, men var uegnet som bolighus for så mange, planlagt revet 1937. Det er nå restaurert av OBOS og inneholder leiligheter, gjesterom og lokaler som kan leies til selskaper.

Arbeidboligen Midtgården lå under Jomfrubråten gård. Her fotografert i 1936. Foto: Fritz Holland/Oslo Museum

30. «Midtgården» arbeiderbolig som lå under Jomfrubråten gård. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

31. Kilden.

32. Borettslaget Jomfrubråten, to rekkehus og et rehabilitert våningshus fra 1895 (nr. 30), i alt 36 seniorleiligheter oppført for OBOS 1991 (ark. Dahl & Myrhol). Andelseierne her må være over 50 år.

39. I hagen her står to furuer, fredet som botanisk naturminne (punktobjekt) 16. des. 1960.

41. Lille Jomfrubråten, gnr. 152/17. Her ble det drevet kafé («Jomfrubraatens Café og Spisehalle») frem til 1915.

47. Jomfrubråten gård.

50. Nybarokk villa med mansardtak, kalt «Lidskjalv», fra 1929 bodde dr. med. Alfred Sundvald, hans kone, tannlege Marie Alvilde, deres seks barn, barnepike og stuepiker her.

Midtgården arbeiderbolig i Jomfrubråtveien 30 fikk blått skilt av Oslo Byes Vel høsten 2021.

58. «Villa Fenia», nybarokk villa fra 1917, byggherre var sjøkaptein og hotelleier Axel Nyberg, eier av «Hotell Nobel» på Karl Johan. Huset ombygd til tomannsbolig rundt 1950.