Kongshavn videregående skole

Kongshavn videregående skole, Kongsveien 30, videregående skole i bydel Gamle Oslo, åpnet i 2013 i lokalene til den tidligere Sjømannsskolen i Ekebergåsen. Bygningen ble totalrenovert før skolestart og fremstår som en moderne skole i et tradisjonsrikt bygg. Skolen tilbyr utdanningsprogrammet studiespesialisering med programområdene realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Det er normalt 6 klasser på hvert årstrinn. I tillegg har skolen et eget opplæringstilbud i studiespesialisering for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Skolen satser på internasjonalisering og har et særlig tett samarbeid med Tyskland. Kongshavn er ansvarlig for Osloskolens tilbud om å ta vg2 i Berlin.

Ca. 350 elever og 40 ansatte ble overført fra den tidligere Nordstrand videregående skole. I skoleåret 2022/23 hadde skolen 514 elever. Skolebygget er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Sjømannsskolen.