Ekebergåsen

Ekebergåsen, vanlig brukt navn på den nordvestlige delen av høydedraget Ekeberg sett fra byen og området rundt. Nordøst for den bratte Ekebergskrenten er åssidene bebygd, mens de i vest, der Ekebergskråningen ligger, er skogkledd. Fra Ekebergåsen er det vid utsikt over byen og fjorden; kjente utsiktssteder er svingen i Valhallveien nedenfor Ekeberg Camping, Ekebergrestauranten og Utsikten café.

Den lange BlixtunnelenFollobanen går gjennom Ekebergåsen.