Blixtunnelen

Blixtunnelen, jernbanetunnel på Follobanen fra Gamlebyen til Ski i Nordre Follo, påbegynt 2015 og planlagt åpnet 2022. Blixtunnelen bygges med to separate løp og vil ved ferdigstillelsen være den lengste jernbanetunnelen i Norden med 19,5 km. 18,5 km av tunnelen gjennom Ekebergåsen ble boret med fire tunnelboremaskiner (TBM).

Tunnelen er oppkalt etter arkitekt Peter Andreas Blix (1831–1901), som var arkitekt ved jernbanene og tegnet stasjonsbygninger til Østfoldbanen, deriblant Bekkelaget stasjon. Han foretok også oppmålinger av bygningsrester fra det gamle Oslo (bl.a. Nonneseter) som kom for dagen under anlegget av Østfoldbanen. Etter dette engasjerte Blix seg som en av pionerene innenfor norsk fortidsvern.