Follobanen

Follobanen, jernbaneprosjekt med bygging av dobbeltspor mellom Oslo og Ski og nytt kollektivknutepunkt i Ski. Follobanen er den innerste delen av Intercity-utbyggingen sør-øst for Oslo. Total lengde 22 km. Første del av Ski stasjon ble åpnet for trafikk 24. august 2020. Det planlegges å starte trafikk fra hele den nye stasjonen og gjennom den 19,5 km lange «Blixtunnelen» fra desember 2022. Ved Oslo S bygges de nye sporene til tog som skal ha Oslo S som endestasjon eller som skal kjøre gjennom stasjonsområdet. I Gamlebyen mellom Oslo S og Ekebergåsen er 7 jernbanespor lagt i en ny 600 m lang tunnel under Middelalderparken.

Blixtunnelen er Nordens lengste jernbanetunnel. 18,5 km av tunnelen gjennom Ekebergåsen ble boret med fire tunnelboremaskiner (TBM). Riggområdet for produksjon av Blixtunnelen er på Åsland i Oslo. Inngående Østfoldbane får en egen tunnel som heter «Kongshavntunnelen.»