Oslo Sentralstasjon

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Oslo Sentralstasjon med sporområdet fotografert i 2015. Sporene krysses av Nylandsveien, gangbroen Akrobaten og Nordenga bro. Til venstre i bildet ses Barcode-rekken. Inntil stasjonen på høyre side ligger det høye Postgirobygget og litt lenger til høyre ses Radisson Blu Plaza Hotel. Den lange lyse bygningen i mellom dem er Galleri Oslo. - Foto GAD / Creative Commons

Oslo Sentralstasjon, Oslo S, jernbaneanlegg med stor, moderne stasjonsbygning ved Jernbanetorget, sporområde med 19 spor hvorav 12 går inn i Oslotunnelen, egen flytogterminal og tunnel under byen som binder sammen det østlige og vestlige jernbanenettet. Det er skiftestasjon på Alnabru med tilliggende godsterminaler og driftsbanegård i Lodalen. Stasjonsbygningen ligger rett ved siden av den gamle Østbanestasjonen, som nå rommer butikker og serveringssteder.

Historikk

Planer for en sentralstasjon som skulle avløse Øst- og Vestbanestasjonen, ble diskutert fra 1800-tallet. I 1939 foreslo en offentlig komité en sentralstasjon for persontrafikk på Østbanestasjonens område, og at jernbanenettet skulle knyttes sammen med en tunnel under Oslo sentrum. I 1946 ble det avholdt en arkitektkonkurranse om ny stasjonsbygning, vunnet av arkitektene John Engh og Per Qvam med et prosjekt som forutsatte den eksisterende Østbanestasjonsbygningen revet og erstattet av en monumentalbygning med blant annet en skiveblokk på ti etasjer som var tverrstilt i forhold til sporene.

I et vedtak i bystyret i 1976 ble den gamle Østbanestasjonen forutsatt bevart. Prosjektet ble endret flere ganger før første byggetrinn, som inneholder perronger, fordelingshall og kontorer for Oslo Jernbanedistrikt, stod ferdig sammen med tunnelen under byen i 1980 (ark. John Engh). Andre byggetrinn som inneholder sentralhall med publikumsfunksjoner ble tatt i bruk 1986 (samme arkitekt). Hallen har dekorasjoner av Jens Johannessen. Begge byggetrinn ble konstruert med fargede fasadeelementer av betong. Etter åpningen av annet byggetrinn ble jernbaneaktiviteten på Østbanen gradvis trappet ned.

Tredje byggetrinn består av en forlengelse av Østbanehallen og et nytt tverrstilt glassbygg (fordelingshall) mot sporene 14–19 (samme arkitekt). Det omfattet også et nytt inngangsparti mot sjøsiden, og ble åpnet 1990. Deler av det nye glassbygget ble revet i forbindelse med byggingen av ny flytogterminal (arkitekter var NSBs arkitektkontor v/Ivar Lykke og Marius Wormdal). Terminalen har inngang fra sjøsiden og ble tatt i bruk 1998, samtidig som Oslo Lufthavn Gardermoen åpnet. Et parkeringshus for flytogets passasjerer ble samtidig oppført på utsiden mot Havnegata (Dark Arkitekter).

I 1998 åpnet en ny inngang mot nord, med direkte gangforbindelse til bussterminalen i Galleri Oslo og innendørs overgang til T-banen. I 1999 åpnet Byporten, med kjøpesenter, hotell og kontorer, på nordsiden av Oslo S, også dette med innendørs forbindelse fra sentralstasjonen.