Postgirobygget

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Postgirobygget slik det opprinnelig så ut, fotografert fra det daværende Tomtestredet i 1977. - Foto ukjent fotograf / Arbeiderbladet / Arbeiderbevegelsens Arkiv og bibliotek / Creative Commons

Postgirobygget, etter 2003 offisielt kalt Posthuset, Biskop Gunnerus’ gate 14, består av en høyblokk og en tilknyttet lavblokk. Den brede og dominerende høyblokken er 112 m høy og har 26 etasjer. Den er Norges høyeste kontorbygg, og er den tredje høyeste bygningen i Oslo etter Tryvannstårnet og Radisson Blu Plaza Hotel. Bygningen rommer hovedkontoret for Posten Norge i tillegg til leietakere som Bring, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Entra ASA og Schibsted eiendom AS.

Historikk

Postgirobygget ble oppført etter tegninger av arkitektene Odd Borgrud Pedersen og Rolf Christian Krognes, og ble tatt i bruk i 1976. Høyblokken hadde da 19 etasjer og var 85 m høy. Den var bygget som hovedkontor for daværende Norges Postsparebank (opprettet 1950) og Postgirokontoret (opprettet 1943); disse ble i 1995 sammenslått til Postbanken.

Det høye hovedbygget ble et av Oslos mest omstridte og utskjelte bygg. En om- og påbygging for Entra Eiendom var ferdig i 2003 (ark. HRTB). Etter ombyggingen er høyblokken splittet i to med nye fasader og henholdsvis fire og seks nye etasjer. Eierne har tatt i bruk navnet «Posthuset», et navn som vanligvis brukes om det gamle Hovedpostkontoret i Dronningens gate 15.

Fra 2003 til 2014 hadde Aftenposten redaksjonslokaler i bygningen. Postens brevsenter, som holdt til i lavblokken, flyttet i 2010 til Lørenskog. Det foreligger planer om å rive lavblokken og bygge nærings- eller boligbygg på eiendommen.

I den norske filmen «Skjelvet» (2018; regi ved John Andreas Andersen) er Postgirobygget en av bygningene som raser sammen under et kraftig jordskjelv.