Postbanken

Postbanken, tidligere bank, opprettet i 1995 ved sammenslutning av de statseide virksomhetene Norges Postbank (opprettet 1950 som Norges Postsparebank) og Postgirokontoret (opprettet 1943). Postbanken var eid av Postverket og regulert av en egen lov. I 1999 ble Postbanken overtatt av Den norske Bank (DnB) og ble en del av DnB NOR-konsernet (nå DNB). Postbanken holdt til i Biskop Gunnerus’ gate 14 (Postgirobygget), før den flyttet til Kirkegata 21. Postbanken som selvstendig varemerke ble avviklet i 2011.