Havnegata

Havnegata, Sentrum, bydel Sentrum og Gamle Oslo, tidligere gate fra Strandgata til Bispegata. Gammelt gatenavn, fastslått 1864. Opprinnelig var Havnegata en smal, krokete gate som ble anlagt fra Lille Strandgate over Glasmagazinets tomt til havna, og gikk noe nord for det senere gateløpet. Gateløpet ble endret 1936, da Bispebrua ble utvidet, og endret på ny 1971 da Bispegata og Nylandsveien ble lagt i planfritt kryss. I 1998 ble Havnegata opprustet og førte trafikken til den nye flytogterminalen på Oslo S. Gaten ble bortregulert ved de store utbyggingene på 2010-tallet og byggingen av Barcode-rekken.