Strandgata

Strandgata, Sentrum, fra Børsen og Børshagen til Jernbanetorget. Gaten, som ligger på oppfylt sjøgrunn, ble anlagt omkring 1700 og het tidligere Lille Strandgade; nåværende navn fra 1934. Gaten gikk opprinnelig helt frem til Nygata på nordsiden av Jernbanetorget; den gikk tidligere også helt frem til Rådhusgata. I Lille Strandgade 1–3a lå Hotel Løven inntil Den Norske Amerikalinjes bygning ble reist på tomten 1919.