Børshagen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Børshagen, Sentrum, parkanlegg mellom Strandgata, Tollbugata og Fred. Olsens gate. Her lå opprinnelig et åpent, grunt havnebasseng der byens avløpsrenner munnet ut. Oppfyllingen begynte i 1720-årene, og i det nordre hjørne ble et lite tollvakthus oppført for å overvåke den stadig økende smugling (Byens Vagt). Huset ble revet 1884. Omkring 1750 ble det oppfylte bassenget brukt til fisketorg. Fiskehandelen trakk seg likevel etter hvert ned til Søndre Brygge, som fikk navnet Fiskebryggen. Da kanalen ved fisketorget var kastet igjen, og vindebroen som bandt sammen Nordre og Søndre Brygge lengst ute var blitt sløyfet, var det sammenhengende terreng mellom disse bryggene.

På dette arealet ble byens første park, Grønningen, anlagt på begynnelsen av 1800-tallet. Planen var tegnet av havnedirektør I. C. Smith, og 1805–06 plantet gartner Balle over 300 hollandske lindetrær. Anlegget var ikke vellykket, men det nystartede Selskabet for Christiania Byes Vel tok i 1812 fatt på å få parken i stand på ny. Sju år senere var det hele endelig ferdig, med fanger fra festningen som arbeidshjelp.

Grønningen, eller Esplanaden som parken ble kalt, fikk snart stor popularitet som promenadeplass hvor militærmusikken gav regelmessige konserter. Et av byens mest særpregede trær, en stor nordamerikansk lønn, var plantet her, men den gikk tapt under en høststorm i 1936. I likhet med mange andre parker ble Grønningen etter noen år tatt til byggegrunn. Børsselskapet la beslag på tomten, og i 1826 begynte oppføringen av børsbygningen. Det gjenstående parkareal, ca. 4 daa, har senere fått navnet Børshagen.