Børsen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Børsen sett fra Fred. Olsens gate. - Foto Mahlum / Creative Commons

Børsen, Oslo Børs, ligger i Tollbugata 2. Den ble etablert i 1819, i nåværende bygning fra 1828.

Selskapet var opprinnelig et allmennaksjeselskap som var eiet av Oslo Børs VPS Holding, som i hovedsak var eiet av finansielle aktører. I 2019 ble Oslo Børs kjøpt opp av den europeiske verdipapirbørsen Euronext.

Det alt vesentlige av verdipapiromsetning i Norge foregår på Oslo Børs. Børsen opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge. Her knyttes lokale og internasjonale investorer sammen med børsnoterte utstedere.

Børsen har bibliotek, lesesal, arkivarisk handelsmuseum og portrettgalleri. Frem til 1880 brukte bystyret Børsen til møtelokale.

Historikk

Det første forsøk på å opprette en børs i Oslo i 1708 ble mislykket. Det var først ved lov av 8. september 1818 at institusjonen ble opprettet. Oslo Børs hadde fra åpningen 15. april 1819 tilhold i fire leide rom i Treschowgården (Fred. Olsens gate 2).

Etter initiativ av kjøpmann Thor Olsen ble det 1826–28 oppført en egen børsbygning i den daværende byparken Grønningen (se Børshagen). Denne bygningen, som utgjør nordfløyen av dagens bygning, ble tegnet av Christian H. Grosch i streng empirestil med doriske søyler. Tilbygg i form av to sidefløyer og en sørfløy, tillempet til den opprinnelige bygningens stil, ble oppført 1909–10 etter tegninger av Carl Michalsen. Børsen hadde etter dette en innelukket gårdshage med fontene og en Merkur-statue (oppsatt 1911). I vestibylen kom veggmaleriene «Handelen» og «Sjøfarten» (1912) av Gerhard Munthe.

Ny børssal ble innredet i 1988 ved glassoverbygning av gårdshagen (ark. Hille + Melbye A/S). Merkur-statuen ble plassert utenfor hovedinngangen. Det var ny ombygging i 2002.