Fred. Olsens gate

Treschow-gården i Fred. Olsens gate 2 fotografert i 2008. - Foto Mahlum / Public Domain

Fred. Olsens gate, Sentrum, fra Rådhusgata til Jernbanetorget, oppkalt 1934 etter skipsreder Thomas Fredrik Olsen (1857–1933), tidligere het gaten Store Strandgate, mens Lille Strandgate var den nåværende Strandgata. Sør for krysset med Rådhusgata ligger nå adkomsttunnelen til Festningstunnelen.

Bygninger m.m.:

Øst for gaten ligger Børshagen med Børsen.

1. Børspassasjen, forretningsgård med nyrenessansefasader mot Fred. Olsens gate og Skippergata, gjennomgang via gårdsrommet, oppført 1899 for A/S Børspassagen, (ark. Ole Sverre). Da bygningen var ny, var det restauranter og forretninger i gårdsrommet.

2. Bygning med kontorer for Fred. Olsen & Co. Bygningen ble oppført 1710 av admiralitetsråd Gerhard Treschow (1659–1719). Huset, som er i pusset murstein, omslutter en firkantet gård, det har en fin symmetrisk fasade med markert midtparti. Marmorskjold over altanen satt opp av tidligere eier Paul Vogt og bærer hans familievåpen. Til 1819 ble huset brukt som bolig, 1819–23 holdt børsen til her, 1823–69 Katedralskolen og deretter brukt til forskjellige formål, bl.a. Hotel Britannia. Restaurert av Fred. Olsen ved arkitekt Ole Sverre 1919. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

3. Forretningsgård fra 1983 (ark. Ole Daniel Bruun).

5. Sjuetasjes forretningsgård, reist 1929 (ark. Nicolai Beer) for Norsk Brændselolje med datterselskapet Mil tankrederi, tidligere kjent som «Milgården». Forværelset er utsmykket av Finn Nielsen 1940. Under krigen hadde Kreisleitung Seeschiffahrt «Nordmeer» kontorer her. I 1988 ble gården overtatt av forlaget Dreyer, nå holder Huseiernes Landsforbund til her.

6. Parkeringshus med 450 plasser, oppført 1986 (ark. Petter Bogen), oppkalt etter det tidligere Paleet. Her henger et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om det gamle Paleet.

13. Her sto tidligere en liten bygård oppført på begynnelsen av 1700-tallet. Den ble revet 1957 og gjenoppført på Folkemuseet 1985, er bl.a. innredet med tannlegekontor fra 1890-årene.

I nr. 17 lå opprinnelig Thomas Bennetts Reisebureau. Gården ble revet 1896, og den nye bygningen på eiendommen ble bygd sammen med hjørnegården mot Karl Johans gate.