Sentrum (bydel)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Bydel Sentrum.jpg

Sentrum, administrativ betegnelse på området i Oslo sentrum som ligger utenfor de administrative bydelene. Grensen går langs sjøsiden fra Rådhusbrygga, Dronning Mauds gate, Munkedamsveien, Cort Adelers gate, Ruseløkkveien, Løkkeveien, Arbins gate, Henrik Ibsens gate, Parkveien, Wergelandsveien, Holbergs gate, Pilestredet, Grensen, Kirkeristen, Storgata, Brugata og Nylandsveien til Bjørvikutstikkeren og omfatter indre havnebasseng (og ikke øyene). I alt 1,87 km2 og 1114 innb. (2018).

Grunnen til at Sentrum ikke ble tillagt noen bydel ved bydelsinndelingen 1988, var at arealdisponeringen av Sentrumsområdet fortsatt skulle være bystyrets ansvar. Ved bydelsomleggingen 2004 ble Sentrum redusert. Innbyggerne i Sentrum får dekket sine helse- og sosialjenester av bydel St. Hanshaugen.