Cort Adelers gate

Cort Adeler (1622-75)

Cort Adelers gate, Ruseløkka, bydel Frogner, fra Henrik Ibsens gate til Munkedamsveien. Oppkalt 1871 etter admiral Cort Adeler (1622–75), som bygde opp den dansk-norske flåte.

Bygninger m.m.:

2. Her åpnet 2001 restauranten Alex Sushi, regnet som en av byens beste sushi-restauranter.

12. Akersborg. Nå en syvetasjes leiegård fra 1935 med 228 hovedsakelig små leiligheter. Her ble personell som tjenestegjorde ved den tyske hærens hovedkvarter innkvartert.

14. En åtteetasjes forretningsgård fra 1956. Her lå det før krigen en leiegård fra slutten av 1800-tallet. 25. september 1942 ble huset truffet av en bombe sluppet av et britisk Mosquito-fly, satt i brann og totalskadet. Etter at ruinen av huset var revet, anla tyskerne en underjordisk bunker på branntomten.

30. Bygning oppført 1889 for Christiania Tekniske Skole, senere Oslo ingeniørhøgskole (ark. J. W. Nordan og V. Nordan), ny bygning 1962 (ark. Henrik L. Kiær). Skolen som da het Oslo Tekniske skole, ble rekvirert av tyskerne 1. april 1940 og brukt som kaserne, frigitt 23. mai 1941. Skolen flyttet 2008 til Holbergs plass, lokalene ombygd til kontorer. – Ullern videregående skole hadde midlertidige lokaler her fra høsten 2011 til våren 2015 i forbindelse med rivingen av skolebygningen ved Ullernchausseen og byggingen av blokken til Oslo Cancer Cluster, der skolen fikk nye lokaler. Fra 2018 var dette lokaler for Ruseløkka skole. Høsten 2021 åpnet Vika videregående skole her.

33. Opprinnelig bygd som leiegård og stod ferdig i 1882 (ark. Henrik Thrap Meyer og Halfdan Berle). Bygningen ble overtatt av Den kvindelige Industriskole i Christiania, fra 1900 statlig med navnet Statens kvinnelige industriskole, fra 1966 Statens lærerskole i forming, høyskole fra 1981. Et femetasjes tilbygg ble oppført i 1938.

Skolen ble delvis rekvirert av tyskerne 11. april 1940 for innkvarterte tyske jernbaneledere. Den ble frigitt 15. oktober 1943, men igjen rekvirert 15. september 1944 og frem til frigjøringen. Fra 23. september gjaldt dette hele bygningen. Sikkerhetstjenesten hadde her en underjordisk bunker hvor de overvåket det illegale radiosambandet som stod i forbindelse med utlandet. Via tunneler stod sannsynligvis sikkerhetstjenesten i forbindelse med Ruseløkka-bunkeren og Victoria terrasse. Mye tyder på at disse anleggene kan ha vært knyttet sammen. Ved skolen ble det oppført et lagerskur. Fremdeles kan man se nedgangen til det underjordiske anlegget. Den delen av skolen som tyskerne ikke brukte, ble brukt av blant andre Oslo katedralskole, som var her 2. desember 1943–14. februar 1944, med et avbrekk på grunn av skadene påført bygningen under Filipstadeksplosjonen og påfølgende reparasjonsarbeider. Skolebygget ble etter frigjøringen overtatt av britene, som frigav det 26. desember 1945. Bunkeren er nå strippet for inventar, og fremstår som en råbunker.

Skolen ble påbygd 1960. Statens lærerhøgskole i forming holdt til her inntil 2007. Senere ombygd til kontorer, tilbygget ble revet i 2015 og erstattet av et moderne kontorbygg; begge bygningene inneholder nå kontorer for SANDS, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Plassen foran bygningene på hjørnet av Ruseløkkveien ble oppgradert og innviet 2017 som Cort Adelers plass.