Vika videregående skole

Vika Videregående skole, Cort Adelers gate 30, videregående skole etablert høsten 2021. I Oslos skolebehovsplan er det planlagt for en videregående skole i den gamle kavalerikasernen i Myntgata 2. Skolen åpnet imidlertid først i Cort Adelers gate, under navnet Vika videregående skole, da en skole i Myntgata først vil kunne stå ferdig i 2026. De første årene vil skolen tilby studiespesialiserende utdanningsprogram med en vektlegging av verdier og metoder innen sosialt entreprenørskap. Skolen åpnet med 6 paralleller på Vg1, og vil utvides med ett nytt trinn hvert år frem til 2023. Antall elever i 2021: ca. 850.

Skolebygningen ble oppført 1889 for Christiania Tekniske Skole, arkitekt J. W. Nordan og V. Nordan. Skolen het senere Oslo ingeniørhøgskole, dereter Oslo Tekniske skole.