Myntgata

Myntgata, Sentrum, fra den gamle kavalleristallen på Akershus festning til Skippergata. Navn siden 1840-årene etter Mynten, som 1628–95 lå på Hovedtangen.

Bygninger m.m.:.

1. Det gamle Forsvarsdepartementet.

2. Myntgatekvartalet,opprinnelig kavalerikaserne og lange stallbygninger mot Kontraskjæret og Nedre Slottsgate, Akershus festnings bygninger 29-32. Bygning 29 ble oppført 1898 som kavallerikaserne (ark. ukjent). Bygning 30, Østre kavaleristall og Artilleristallen; bygning 31, Ingeniørstallen, og bygning 32, Vestre kavaleristall, ble alle oppført 1867, sannsynligvis tegnet av H. E. Schirmer og Wilhelm von Hanno. Plassen mellom bygningene kalles gjerne Stallgården.

Under krigen ble bygningene her rekvirert av okkupasjonsmakten sammen med resten av festningen og brukt som det de var bygd som – kaserne og staller. Her var det også sauna og avlusningsanstalt. Sommeren 1947 ble stallene langs Nedre Slottsgate ombygd til kontorer. Samtidig ble en tysk brakke flyttet og gjenoppført inne på Stallgården, og antagelig brukt som kantinebygg, senere brukt av «Linge-klubben» og den militære etterretningstjenesten. I desember dette året søkte Hærens overkommando om å få sette opp en vaktstue her. I begynnelsen av 1950-årene var hele anlegget ombygd til militære kontorer, der blant annet Luftforsvaret fikk lokaler.

Fra 1972 ble kontorene brukt av det nyopprettede Miljøverndepartementet, som holdt til her inntil 2015. Bygningen ble kjøpt av Oslo kommune i 2017; fra 2018 holder ByKuben - Oslo senter for byøkologi og Kulturetaten/Oslobiennalen til i gårdsrommet. Resten av bygningsmassen leies ut midlertidig inntil fremtidig bruk er avklart; det er planer om skole i bygningen.

3. Oslo Militære Samfund. Forsamlingshus oppført 1876 (ark. Wilhelm von Hanno).

5. Den tidligere Offisersstallen, brukes nå som stall for det ridende politi. Her lå tidligere en bygård med tjenesteboliger for fengselsbetjenter i Akershus Landsfengsel, som da holdt til på festningen.