Oslo Militære Samfund

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Oslo Militære Samfund. Kunstner: Hanno, Wilhelm von / Oslo Museum

Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, organisasjon grunnlagt 1825, nåværende navn fra 1925. Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe underoffiserer: kaptein Jacob Gerhard Meydell, som også var den første formann, kaptein Jens Christian Blich og premierløytnant Thomas Edvard von Westen Sydow.

Formålet er å utdype interessen for kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper gjennom foredrag, diskusjoner og utgivelse av «Norsk Militært Tidsskrift» (fra 1830). Samfundet er særlig kjent for sine foredrag; bl.a. årlige foredrag av både forsvarssjefen og forsvarsministeren. Etter 1905 har alle de tre norske kongene vært Samfundets høye beskytter. Ca. 1500 medlemmer (2017).

Samfundets første møtested var hos tracteur Carstens på hjørnet av Kongens gate og Rådhusgata. Den nåværende bygningen i Myntgata ble reist 1876 og tegnet av arkitekt Wilhelm von Hanno, med senklassisistiske og nyromanske stilelementer.

En hendelse som senere er blitt brukt for å vise hvor lite forberedt man var på tyskernes angrep på Norge i 1940, inntraff her om kvelden 8. april 1940. Da «Operation Weserübung» hadde blitt igangsatt og de tyske krigsskipene og flyene var på vei mot Norge, var en rekke representanter for landets militære ledelse samlet her og hørte foredraget «Bordets gleder i verdenshistoriens lys» holdt av advokat Kristian Fredrik Brøgger. Fra sommeren 1942 ble bygningen brukt som soldatheim, kalt «Soldatenheim Myntgata».