Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet, Det gamle, Myntgata 1 (tidligere adresse Bankplassen 2), tidligere også kalt Arméens Overkommando og Den militære kontorbygning. Den opprinnelige bygningen ble reist 1834/35 i empirestil (ark. ukjent) og har initialene FD på hovedfasaden. Vestfløy tilføyd 1864/65 (ark. Wilhelm von Hanno og Heinrich Ernst Schirmer). På- og ombygd 1899 (ark. Christian Fürst). Vestre del forandret 1930 (ark. ukjent) i anledning forlengelsen av Kongens gate langs bastionene ned til bryggene. Under krigen ble bygningen brukt av tyskerne. Den ble modernisert 1974 (ark. Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen). Bygningen har også vært brukt av Sjøforsvarets Overkommando, deretter av Norges Bank.

I filmen «Max Manus» fra 2008 ble bygningsfasaden brukt i en eksteriørscene som illuderte sprengningen av Registreringskontoret for mobilisering av ungdom i Akersgata 55 18. mai 1944. Man så folk komme stormende ut av hovedinngangen og vinduer bli blåst ut. Senere er bygningen blitt pusset opp og istandsatt. Den er fredet.

Forsvarsdepartementet flyttet tilbake hit (fra Huseby) 1987. I 2002 ble det vedtatt å samlokalisere departementet og forsvarsledelsen på Akershus, så i 2007 flyttet departementet videre til Forsvarets ledelsesbygg i Glacisgata 1, der også Statsministerens kontor har vært siden terroraksjonen 22. juli 2011.