Elisenberg skole

Elisenberg skole, tidligere skole som hadde lokaler i Løvenskiolds gate 1. Skolen var en fortsettelse av Vestheim Privatskole (til 1934 Vestheim Pikeskole), fra denne ble overtatt av kommunen i 1958. Skolen, som hadde realskole og gymnas, ble nedlagt i 1969. Jakob Omholt-Jensen (1899–1994) fortsatte som rektor til han gikk av med pensjon i 1967. Skolens russemerke var et esel sett fra siden med hodet vendt mot betrakteren.

Lokalene ble overtatt av Oslo Husflidsskole, opprettet 1967, som til da hadde hatt lokaler i Cort Adelers gate 1. Skolen skiftet navn til Elisenberg videregående skole med estetisk studieretning, linje for husflidsfag 1976, den ble nedlagt 1990. Nå holder Bjørknes Privatskole til i bygningen.