Hersleb videregående skole

Hersleb skole fotografert i 2014. - Foto Bjoertvedt / Creative Commons

Hersleb videregående skole, Herslebs gate 20b, ble innviet 2014. Fra 1922 var det folkeskole og senere ungdomsskole i bygningen; denne skolen ble stengt 2011, ombygd og gjenåpnet som videregående skole i 2014.

Skolebygningen ble oppført etter tegninger av arkitekt Harald Aars og tatt i bruk som folkeskole 1922 av den tidligere Vahls folkeskole, som siden 1897 hadde holdt til i Herslebs gate 26, en bygning som deretter ble overtatt av Vahl høiere skole. Ved Hersleb skole var det framhaldskole 1957–65/66 før det ble ungdomsskole. Skolens trappegang er utsmykket av Per Krohg, Alf Rolfsen og Axel Revold (1927), forært skolen av direktør Peter Krag.

Skolen ble rekvirert av tyskerne 10. april 1940 og tatt i bruk som kaserne for sanitetssoldater. Unntatt var skoletannklinikkens sentralkontor frem til årsskiftet 1944/45, da også det ble tatt. I skolegården var det en garasjebrakke. Skolen ble endelig frigitt i første halvdel av juli 1945.

I oktober 2009 ble skolen stengt for lengre tid pga funn av asbest i skolens avtrekkskanaler, og den fikk midlertidig tilhold i Osterhaus’ gate 22 (tidligere Elvebakken). Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1930 (1061 elever). Som grunnskole hadde skolen alfabetiserings- og mottaksgrupper. I tillegg til opplæring i vestlige fremmedspråk tilbød også skolen arabisk, tyrkisk og urdu som ikke-vestlig fremmedspråk. Skoleåret 2008/09 hadde skolen 494 elever, 94 % minoritetsspråklige (høst 2009).

I 2011 ble Hersleb skole lagt ned og tilbudene flyttet til den nye Frydenberg skole.

Etter totalrenovering, ble skolen gjenåpnet i 2014 som en moderne videregående skole. Den har status som universitetsskole, og samarbeider både med Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Naturhistorisk museum, med botanisk hage, er skolens nærmeste nabo og skolens utvidede klasserom. Skolen tilbyr studieforberedende (studiespesialiserende og kunst, design og arkitektur) og yrkesfag (helse- og oppvekstfag). På Hersleb avdeling Elisenberg tilbys grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever i alderen 16–19 år. I skoleåret 2022/23 hadde skolen 570 elever.