Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF, helseforetak som eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus. Helseforetaket ble stiftet 1. desember 2008, i drift fra 1. januar 2009. Sykehuset leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar lands- og regionsfunksjoner. Oslo universitetssykehus har også lokalfunksjoner for Oslos og deler av Follos befolkning. Universitetssykehuset er et av Europas største med ca. 24 000 ansatte per 2020, og det står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Norges første corona-dødsfall inntraff på Oslo universitetssykehus torsdag 12. mars 2020. Les mer om Covid 19 i Oslo.

Endelig organisering av Oslo universitetssykehus var ikke på plass per 2020, og virksomhetene ved sykehusene Rikshospitalet og Ullevål videreføres som tidligere. Aker sykehus er blitt nedlagt, men vedtatt gjenopprettet.