Herslebs gate

Herslebs gate med Tøyenkirkens børnekrybbe og nr. 37. Gråbeingårder til høyre. Foto: Helge Høifødt

Herslebs gate, GrünerløkkaTøyen, bydel Grünerløkka og Gamle Oslo, fra Schous plass til Tøyengata. Oppkalt 1866 etter Svend Borchmann Hersleb (1784–1836), professor i teologi ved Universitetet i Christiania fra 1813.

Bygninger m.m.:

4a. Her ligger kjøttbutikken Makwans kjøttsenter.

5. Tidligere del av Schous bryggeri, ny bygning oppført 1990. Se også Schouskvartalet.

17–25. Ny boligblokk oppført 2008 for Wexels' plass AS (ark. Heggelund & Koxvold) med næringsarealer og 284 leiligheter, der bl.a. den gamle kommunale kontorblokken (nr. 19) inngår. Se Wexels' plass.

20b. Hersleb videregående skole.

26. Vahl skole

32–34. Del av leiegårdsbebyggelsen som ble kalt «Gråbeingårdene», i alt sju leiegårder oppført 1888 som også har adresse til Tøyengata 36–40 og Jens Bjelkes gate 37–39, med i alt 212 små leiligheter, renovert av Oslo Byfornyelse 1981–83. I Tøyengata 38b er det bevart opprinnelig leilighet; museumsleilighet eid av Bymuseet.

37. Leiegård oppført for USBL i samarbeid med Oslo Byfornyelse A/S 1988 (ark. Asplan Prosjekt A/S v/ Bård Isdahl og Erlend Løvstakken).

43. Tøyen kirke, Bymisjonssenteret for kultur og diakoni.