Tøyen kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Tøyen kirke sett fra Herslebs gate. Foto 2021: Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo Byleksikon

Tøyen kirke, Herslebs gate 43, er en innebygd kirke som gjør lite av seg i bybildet. Fasaden er imidlertid en tradisjonell kirkefront med to tårn med trappegavler som flankerer midtpartiet, som er forsynt med et rosevindu. Gavlen flankeres av to tårn med tverrstilte trappegavler.

Tøyen småkirkemenighet ble opprettet 1907 under Grønland sogn. Kirken i nyromansk stil (ark. Halfdan Berle) ble reist på Universitetets grunn på Tøyen og innviet allerede 17. mars 1907 av stiftsprost Gustav Jensen. Kirkerommet i annen etasje har henimot 600 sitteplasser. Kirken, som var den første arbeidskirken i byen, fikk også barnekrybbe (daghjem) – for øvrig den første i landet. Bygningen ligger i flukt med kirken og ble åpnet 1911 av stiftsprost Gustav Jensen i nærvær av Kongen og Dronningen. Den hadde plass til 30 barn.

Presteboligen, menighetssøsterbolig og kirkens kontorer, som er beliggende mellom kirken og barnekrybben, var ferdig 1912. Før den tid bodde kirkens første prest, Mikael Hertzberg (1907–21), i en leilighet oppe i det ene tårnet. Tårnleiligheten ble senere innredet til studenthybler.

Alterbildet, som er malt av Emanuel Vigeland, gir en fremstilling av Kristus i tilknytning til ordet Kom til meg alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile. Maleriet, som opprinnelig er laget til Vålerengen kirke, ble skjenket Tøyenkirken av fru Anna Melbye. Alterkarene, tegnet av arkitekt Berle, er også en gave til kirken. Orgelet ble skjenket av Oslo Sparebank og tatt i bruk 1931. Det er utført av orgelbygger J. H. Jørgensen og har 15 stemmer. I 1931 ble det også satt inn tre glassmalerier, tegnet av Borgar Hauglid og utført av glassmesterfirmaet G. A. Larsen. De har som fremtredende motiver Guds øye, lammet og duen. To klokker i søndre tårn støpt hos O. Olsen & Søn, Nauen. En fra 1907 med tekst "Land! Land! Land! Hør Herrens ord", og en fra 1909 med tekst "Gud er Kjærlighed!" En tredje klokke, den minste (også fra 1907) er forsvunnet.

I 1934 ble der foretatt en større ombygging, idet menighetssalen i kirkens førsteetasje ble utvidet så den fikk 500 sitteplasser.

Småkirkemenigheten ble slått sammen med Grønland menighet 1984, og etter dette har kirken vært disponert av Kirkens Bymisjon. Bymisjonssenteret Tøyen driver diakonal, evangelisk og kulturell virksomhet her. Kirkens SOS i Oslo holder også til i bygningen. I 1990 ble kirken rehabilitert og gjeninnviet.