Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon, Stiftelsen, Tollbugata 3, diakonal stiftelse, opprettet 1855 av Gisle Johnson som Christiania Indremissionsforening (senere Oslo Indremisjon), nåværende navn fra 1985. Stiftelsen er engasjert i arbeid med barnevern, ungdomspsykiatri, rusmisbrukerbehandling, omsorgstiltak, psykiatri, prostitusjon og eldreomsorg, i tillegg til kirkelig arbeid som sjelesorg, forkynnelse og menighetsbyggende arbeid. Kirkens Bymisjon driver ca. 40 virksomheter og institusjoner innenfor helse- og sosialsektoren, eldreomsorgen og egenfinansierte omsorgstiltak, samt flere firmaer med vernede arbeidsplasser. I 2009 opprettet stiftelsen et Helsesenter for papirløse migranter. Stiftelsen driver Kirkens SOS i Oslo (døgnåpen krisetelefon) og har sammen med Oslo kommune bl.a. ansvaret for driften av feriekolonier, nå konsentrert om Hudøy Feriekoloni gjennom Stiftelsen Hudøy. Kirkens Bymisjon driver også flere frivillighetssentraler. Ca. ¾ av stiftelsens budsjett dekkes av offentlige refusjoner, det øvrige av inntekter fra fond, legater, eiendomsdrift og innsamlede midler. Kirkens Bymisjon har ca. 1300 ansatte og ca. 1350 frivillige medarbeidere. I 2004 gikk halvparten av årets tv-aksjon til Kirkens Bymisjon; i 2018 fikk Kirkens bymisjon tildelt tv-aksjonen og samlet inn i alt 244 mill. kr. 

Kirkens Bymisjon i Oslo holdt til i Maridalsveien 33 1916–2003; et nytt administrasjonsbygg sto ferdig i Tollbugata 2003. Kirkens Bymisjon disponerer fra 1984 også Tøyen kirke (Bymisjonssenteret Tøyen).