Grønland kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Grønland kirke fotografert i 2007. Til venstre Grønlandsleiret, opp til høyre Borggata. Foto: Helge Høifødt / Oslo byleksikon
Kirkerommet sett mot alteret, galleri på begge sider. Orgelet fra Lilleborg kirke er plassert foran benkene til venstre. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo byleksikon

Grønland kirke, Grønlandsleiret 34, (innviet 1869, ark. W. von Hanno, konkurranse 1864) soknekirke for Gamlebyen og Grønland menighet. Kirken ligger ved det trafikkerte Grønlandsleiret i et typisk bymessig miljø, Sammen med den gamle skolebygningen og brann- og politistasjonen danner den en enhetlig bygningsgruppe, alle utført i nyromansk stil i upusset tegl. Kirken har fremdeles en dominerende virkning med sitt høye tårn og spir, selv med Politihuset som en nær nabo. Det ruvende utseende gav kirken navnet «Østkantens katedral».

Kirken er oppført som treskipet langkirke med fasader av rød tegl, tak tekket med røde teglpanner; høyt og massivt tårn med fire hjørnespir og kobbertekket tårnhjelm i nyromansk stil. Innviet 3. mars 1869 av biskop J. L. Arup. De fem vinduene i apsis er smykket med tyske glassmalerier bestilt av ark. von Hanno til innvielsen. Den innvendige utsmykningen er vesentlig fra senere år. Stolene i koret kom i 1934, og nye benker, døpefont og prekestol tegnet av byarkitekten kom også i 1930-årene.

Tre kirkeklokker i tårnet er en kuriositet siden de er laget i stål fra Bochumer Verein für Gusstahlfabrikation.

Selve alterpartiet er enkelt med et kors fra 1980-tallet bak alteret. Alteret hadde opprinnelig bare et enkelt kors av tre, så en periode sto det treskulpturer av Thorleif Sohlberg (1939) på hver side av et enkelt kors; skulpturene er nå plassert bak i kirken. Kirken ble restaurert 1988, og fikk da salmetavlene fra den da nedlagte Jakob kirke. Det ble var også snakk om å flytte altertavlen fra Jakob kirke hit da kirken manglet altertavle. Kirketekstiler fra Husfliden.

Et stort Allan digital orgel med 58 stemmer, og fra 2022 er orgelet som ble bygget til Lilleborg kirke satt opp som et kororgel. Det er fra Åkermann og Lund (gjenoppsatt av Marius Lyngø), har 19 stemmer og et lite roterende klokkespill på fronten, mens et eldre orgel som regnes som spesielt verdifullt, bygget 1881 av det tyske orgelbyggefirmaet Walckar, har ikke vært i spillbar stand siden midten av 1980-tallet. Det sto tidligere i Johannes-kirken og ble satt inn i Grønland kirke 1934 da Johanneskirken ble revet, Orgelfasaden er den opprinnelige fra Grønland kirke, men noe utvidet for å få plass til Johanneskirkens orgel. i 1964 et tilbygget ryggpositiv. Det digitale orgel brukes i stedet, nå komplettert med orgelet fra Lilleborg.

880 sitteplasser (opprinnelig 1380), og er med det en av Oslos største kirker – paradoksalt nok i et strøk av byen med lavt medlemstall i Den norske kirke. Før sammenslåingen med Gamlebyen menighet fra 2014 hadde Grønland menighet landets laveste medlems-andel i Den norske kirke, ca. 33 % av befolkningen. Utbyggingen av nye boligområder på Sørenga og i Bjørvika har gjort medlems-andelen noe høyere.

Den opprinnelige Grønland menighet ble opprettet 10. februar 1861. Den ble sammenslått med Vaterland småkirkemenighet 1959 og Tøyen menighet 1984 før nåværende sammenslåing med Gamlebyen til Gamlebyen og Grønland sokn fra 1. januar 2014. Tilhører Domprostiet.