Vaterland småkirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Vaterland småkirke i Vognmannsgata 25. Foto: Oscar Hvalbye / Oslo Museum

Vaterland småkirke, tidligere kirke i Vaterland. Den hadde opprinnelig adresse Søberggangen 1, senere adresse Vognmannsgata 25. Vaterland småkirke var den første av byens småkirkebygninger reist av Kristiania Indremisjon (Oslo Indremisjon); distriktkirke i Jakob menighet, oppført etter tegninger av arkitekt Heinrich Jürgensen.

Vaterlands-kirken ble innviet 22. des. 1899 av biskop A. Chr. Bang. Den hadde 300 sitteplasser; kirkerommet kombinert med menighetssal. Alteret hadde en predella med skriftsted fra Bibelen og et enkelt kors. På veggen over et stort ovalt fresko-maleri som forestilte Kristus, og med en ramme formet av ordene "JESUS KRISTUS ER HERRE TIL GUD FADERS ÆRE. HAN BLEV LYDIG INDTIL DØDEN JA KORSETS DØD. DERFOR HAR GUD HØIT OPHØIET HAM" Flere steder i rommet og ved inngangen forsynt med skrift. Over prekestolen "LIVETS ORD".

Kirken ble bygd som et gudshus med åpne dører alle dager i uken og med plass til å fylle ikke bare de religiøse behov, men så vidt mulig også til å løse praktiske og sosiale oppgaver. En menighetssal ble kombinert med selve kirken, som kunne isoleres ved skyvedører. I kjelleren ble det innredet rom til mindre møter, barnehage og speidergrupper osv.

I menighetssalen ble det fra 1906 organisert et storartet hjelpearbeid for hjemløse menn, ledet av Sara Floch og Anna Iensen. I 1917 fikk Vaterlands-kirken opprettet barnekrybbe i nabogården. Barnekrybben ble senere nedlagt og brukt som aldershjem for kvinner.

Til 50 årsjubileet, som ble feiret i 1949 i forbindelse med bispevisitas, ble kirken pusset opp både innvendig og utvendig. Videre ble menighetssalen og prestekontoret nyinnredet.

Kirken ble revet 1959 i forbindelse med reguleringsplanene for Vaterland. Småkirkemenigheten ble nedlagt samtidig og lagt til Grønland menighet.