Sørenga

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Sørenga med Kongshavn videregående skole i bakgrunnen, 2018. Foto: Ingeborg Hegtun/Oslo byleksikon

Sørenga, området mellom Bispevika (Sørengkaia) og Østfoldbanen, middelalderens Øra. Tilhørte slottsmarkene, kjøpt av Oslo Ladegård sist på 1700-tallet. Overtatt av Thor Olsen 1823 (Thor Olsens løkke), av Norges Statsbaner 1860. Jernbanens dype skjæring gjennom Sørenga og inn under Ladegården har bidratt til omfattende utgravninger av og kjennskap til middelalderens Oslo. Ruinene er nå frilagt og er en del av Middelalderparken. Dette var en gang landets administrative sentrum. Lengst vest på Sørenga stod i middelalderen sjøen innover, omtrent slik det kunstige vannspeilet nå illustrerer. Vinteren 1161 stod det et slag her mellom Håkon Herdebreid og Inge Krokrygg, hvor kong Inge falt.

Før krigen var Sørenga og Sørengbrygga et kaiområde med lagerskur, kraner og jernbanespor. Her hadde firmaet Norsk Vacuum Oil et oljelager, som ble brukt av tyskerne under krigen. Lageret inneholdt en rekke forskjellige typer oljer, blant annet en spesialgearolje. 12. oktober 1944 ble lageret sprengt i en sabotasjeaksjon utført av Oslogjengen med Gunnar Sønsteby i spissen. Men bare 200 av de 800 tonnene med olje som var lagret her, gikk opp i flammer.

Utbyggingen av Sørenga til et boligområde med tett blokkbebyggelse foregikk 2009–19. Ferdig utbygd er det om lag 750 boliger på Sørenga. Det er også anlagt park og flere serveringssteder. Den sentrale gaten gjennom området fikk 2011 navnet Sørengkaia.

Ytterst på Sørengutstikkeren ble Sørenga sjøbad åpnet i 2015. Det går en grønn akse gjennom boligområdet på Sørenga (Sørenga sentralpark) som fører ut til sjøbadet. I 2016 åpnet Den Norske Turistforening et friluftshus på Sørenga.

Bjørvika med Sørenga fremst i bildet. Helt til venstre ses Havnelageret. I sjøkanten midt i bildet sees operahuset hvor Den Norske Opera & Ballett holder til, med høyhusene Postgirobygget og Radisson Blu Plaza Hotel bak. Bak Sørenga sees Munch og til høyre bygningene i Barcode. Flyfoto ved Motion Air/Oslo Havn.