Sørengutstikkeren

Foto: Astrid Ledang/Oslo byleksikon

Sørengutstikkeren, kaianlegg i forlengelsen av Sørengkaia, bygd 1961–71. En stor del av utstikkeren ble benyttet som tomcontainer-depot. Øst for det gamle utløpet til Alna lå det tidligere kaianlegget Ballastbrygga Området er siden 2009 utbygd til boliger, se Sørenga. Se også Bjørvika.

Ytterst på Sørengutsikkeren ligger Sørenga sjøbad, åpnet 2015. Det inkluderer en 190 m lang flytende park, et innelukket basseng med renset sjøvann, et 50 m langt åpent basseng, stupetårn og rekreasjonsområde. Det går en grønn akse gjennom Sørenga ut til sjøbadet.