Sørengkaia

Sørengkaia, kaianlegg på østsiden av Bispevika, bygd 1906–16. Christiania Kul- & Vedbolag, grunnlagt 1872, holdt til på Sørenga 1914–53. Firmaet bygde i 1914 et større krananlegg. Forenede Kulimportører holdt til på Sørenga 1930–91. Firmaet ble grunnlagt i 1918 ved en sammenslutning av firmaene H. A. H. Paulsen, A. Jacobsen & Co, Alfred Johansen og P. & O. Holter. Administrasjonsbygg oppført 1929 (ark. Bredo Berntsen) ble revet 1991. Ved den nordligste enden av kaia var det tidligere en liten moloarm som ble kalt Losbrygga.

Sørengkaia er utbygd siden 2009, og den sentrale gaten på Sørenga fikk 2011 navnet Sørengkaia. Se også Bjørvika.