H. A. H. Paulsen

H. A. H. Paulsen, firma som drev salg av kull, koks, ved, rujern, sement, ildfast stein , leire og trelast for byggebransjen, navn etter firmaets grunnlegger og eier grosserer Hans Arnt Hartvig Paulsen (1832–1914), populært kalt «Køla-Pålsen». Firmaet som hadde kontor i Dronningens gate 16, hvor Paulsen bodde i annen etasje, hadde brygga på østsiden av Akerselvas utløp på vestsiden av Bispevika som sitt lagerområde. Paulsen eide brygga, kalt Paulsenkaia fra 1880-årene til 1904. Etter Paulsens initialer ble kaia også ofte kalt «H.A.H.». En gatestump som forbinder Paulsenkaia med Tomtekaia på vestsiden har fått navnet Køla-Pålsens gatetun.