Køla-Pålsens gatetun

Køla-Pålsens gatetun, Sentrum, bydel Gamle Oslo, diagonal gate i boligområdet Munch brygge, mellom Tomtekaia (Østre Akerselvkai) og Paulsenkaia. Oppkalt 2019 etter grosserer Hans Arnt Hartvig Paulsen (1832–1914), populært kalt «Køla-Pålsen», som eide Paulsenkaia fra 1880-årene til 1904.

Diagonalen gjennom boligblokkene oppstod etter et ønske om å skape en visuell forbindelse mellom Bjørvika, Sørenga og Ekebergåsen.