Paulsenkaia

Paulsenkaia, tidligere kaianlegg for charterbåter på vestsiden av Bispevika, rett øst for munningen av Akerselva. Paulsenkaia var lagerområdet til firmaet H. A. H. Paulsen, oppkalt etter grosserer Hans Arnt Hartvig Paulsen (1832–1914), populært kalt «Køla-Pålsen», som eide brygga fra 1880-årene til 1904. Etter Paulsens initialer og kortformen av firmanavnet ble kaia også kalt «H.A.H» (blant annet i teksten til sangen «Akerselva, du gamle og grå»). Ved den søndre delen av kaia hadde brannvesenet sin havnestasjon 1964–2005, da den ble flyttet til Sjursøya.

Som del av utbyggingen av Bjørvika har det nye Munchmuseet og boligkvarteret Munch Brygge blitt anlagt her. En gatestump som forbinder Paulsenkaia med Tomtekaia på vestsiden har fått navnet Køla-Pålsens gatetun.