Havnestasjonen

Havnestasjonen, brannstasjon for Oslos havneområder, plassert på Vippetangen, den skal sikre brannberedskapen i havneområdet og har brannbåt, oljevernbåt og tre lettbåter. Stasjonen er også utstyrt med oljevernutstyr og ulike lenser. Brannmannskapene holder til på Hovedbrannstasjonen og utstyret på Vippetangen er lagret i en container.

Brannberedskapen for Oslo havn går tilbake til 1870-årene. Etter de siste årenes omfattende endringer av havneområdene har havnestasjonen derfor blitt flyttet flere ganger. 1964–2005 lå den på Paulsenkaia i Bjørvika, deretter ble den flyttet til oljehavna på Sjursøya, hvor den først var i «Hydrobygget» helt ytterst; da dette ble revet, ble den flyttet litt lenger inn til «Statoilbygget». I 2010 ble mannskapene flyttet til Hovedbrannstasjonen, mens båtene og utstyret i halvannet år var plassert ved Akershusstranda, samlokalisert med Politibåtene. Deretter ble båtene og utstyret flyttet til Vippetangen.