Kategori

Havna

Oslo havn har røtter tilbake til havneanleggene på østsiden av Bjørvika og middelalderbyen Oslo. Etter bybrannen i august 1624 og etableringen av den nye byen Christiania, dannet etableringen av to brygger utgangspunktet for byens nye havn. 

I 2004 ble Oslo havnevesen omdannet til kommunalt foretak under navnet Oslo Havn KF, og havnen er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Siden 2004 er havnen inndelt i de to landdistriktene Byhavna og Sydhavna. Byhavna strekker seg innenfor en tenkt rett linje mellom Hjortnes/ Filipstad i vest til søndre Grønlia/Myggbukta i øst, mens Sydhavna er fellesbetegnelsen på de sammenhengende havneanleggene som strekker seg østover fra Grønlia til Ormsundkaia.

I snitt anløper mellom 50 og 70 fartøyer havnen i uken, totalt i underkant av 3000 skip i 2018. Mesteparten av den tunge havnetrafikken er lagt til Sydhavna, mens det fortsatt er noe havnevirksomhet i Byhavna, blant annet trafikk med utenlandsferger og cruiseskip, foruten lokalpassasjertrafikk.

I listen under ligger det en oversikt over brygger og havneanlegg.