Pappabuene

«Pappabuene», to paviljonger på Rådhusbryggene, opprinnelig bygd som ekspedisjonsbygg for Framnesfergene. Paviljongene ble bygd 1925. Litt lenger sør, mellom Rådhusbrygge 1 og Nordre Akershuskai, ble «Dampskipsexpeditionen» fra 1911 oppført som ekspedisjonslokale for Nesodden–Bundefjord Dampskibsselskap.

Pappabuene hadde tilknytning til «pappabåtene» som i hovedsak fraktet fedre til og fra arbeid, derav navnet. Bygningene ble i mange år disponert av Oslo Maritime Kulturvernsenter. Fra 2010 er det friluftsrestaurant her. Se Fjordbåtene og Rådhusbryggene.