Kongshavnkaiene

Kongshavnkaiene, anlegg nord for Sjursøya. Søndre Kongshavnskai, bygd 1966–67. Her er oppført et ferdigbetonganlegg. Nordre Kongshavnkai, bygd 1967–72. Kaianlegg for sement og leca.