Krankaia

Krankaia, tidligere kaianlegg for stykkgods på østsiden av Bjørvika. Her lå en holme hvor kjøpmann Joh. Fr. Samuelsen omkring 1780 anla et skipsverft med kran. Krana, eller Brinchekrana som den het etter en senere eier, Nils Christian Brinch, ble kjøpt av kommunen 1877. Se også Kranen. Krankaia ble ombygd 1888. Operahuset ble oppført her 2003–08.