Hjortneshavna

Hjortneshavna, tidligere basseng nord for Brannskjærutstikkeren, tatt i bruk som båthavn 1921. Igjenfylt 1936 og inngår som en del av Hjortneskaiene.