Brannskjærutstikkeren

Brannskjærutstikkeren, kaianlegg mellom Hjortneskaiene og Filipstadutstikkeren, bygd over Brannskjærene 1922–34. Her lå tidligere et betongblanderi og et bananmodneri. Bassenget mellom Brannskjærutstikkeren og Filipstadutstikkeren ble gjenfylt 1989.