Hjortneskaiene

Color Line terminalen på Filipstad sett fra gangbroen fra Framnes. Foto: Helge Høifødt

Hjortneskaiene, kaianlegg for utenriks fergetrafikk på østsiden av Frognerkilen, terminalanlegg for gods og passasjerer til og fra Kiel, tidligere også Hirtshals (Color Line). Vestre Hjortneskai stod ferdig 1959. I 1975 ble det bygd en ro/ro-rampe i nord. Søndre Hjortneskai ble tatt i bruk 1961 og gjenfylt 1986. Den sirkelrunde lagerbygningen (Filipstadveien 25) hadde plass til 500 biler, oppført 1959 (ark. Jarle Berg; fikk arkitekturprisen Betongtavlen 1962) og hadde fasade med betongelementer utformet av billedhuggeren Ørnulf Bast. Revet 1986. Nytt terminalbygg (ark. Truls Thorenfeldt) ferdig 1987.