Sydhavna

Sydhavna, betegnelse på de sørlige områder av Oslo havn, dvs. områdene sør for Grønlia: Kongshavn, Sjursøya, Kneppeskjærutstikkeren, Søndre Bekkelagskai og Ormsundkaia.

Bystyret vedtok i 2009 at Sydhavna skal etableres som Oslos permanente havn. All container- og godstrafikk er deretter flyttet dit. Resten av havneområdene er blitt reservert for byutvikling, se Fjordbyen.

Aktiviteten i Sydhavna omfatter bl.a. containervirksomhet, lagring og distribusjon av petroleumsprodukter, håndtering av tørrbulk, import av biler og generell transport/spedisjon. Sydhavna har Norges største containerhavn, mens tankanlegget i Ekebergåsen og oljehavna på Sjursøya forsyner rundt 40 prosent av Norges drivstofforbruk samt alt av flydrivstoff til Oslo lufthavn. Den store mengden farlig gods som oppbevares og transporteres i området har ført til sikkerhetsmessige utfordringer.