Kneppeskjærutstikkeren

Kneppeskjærutstikkeren, kaianlegg sørøst for Sjursøya, over det tidligere skjæret Kneppeskjæret. Kaia på utstikkerens østside ble bygd 1967–72, danner sammen med Bekkelagskaiene det travleste ro/ro-området på Oslo havn.